Střelby pro Českou Advokátní Komoru

Česká advokátní komora (ČAK) je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.

Akce byla vedená ve dvou rovinách, kdy v jedné se účastníci dozvěděli něco o zbraních ve smyslu využití v oblasti trestního práva kde se každý den pohybují. Druhá rovina byla o zábavě a poznání kolegů i v jiném světle než v taláru a se sbírkou zákonů v ruce. Pod vedením instruktorů z projektu ICS si vyzkoušeli střelbu z pistolí Glock, Sig Sauer, CZ P07. Colt 1911. Na dalším stanovišti se dozvěděli něco o samonabijecích puškách a samopalech. A největší úspěch měl blok odstřelovacích pušek. Jako třešnička na dortu byla střelba z brokovnice.