Ostatní

Střelby pro Českou Advokátní Komoru II

Střelby pro Českou Advokátní Komoru II

Focení pro Exxon

Focení pro Exxon

Střelby pro Českou Advokátní Komoru

Střelby pro Českou Advokátní Komoru

Česká advokátní komora (ČAK) je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.